Eybergstrasse (17 kByte)
Eyberg Family Tree
| Eyberg | Family | Christine | Rudolf | Updates |
| Family | Tree | Updates |

Back: Parents: Children: Forward:

«««

«««

Rudolf Eyberg
* 1960

Carola Eyberg (Kurz)
* 1962

Christine
* 1992

»»»

Lydia
* 1995

»»»

Rafael
* 1997

»»»

Eyberg - Footer
copyright © 2021 | author: Rudolf Eyberg
access: 2021-03-01, 14:00:25 CET | ip: 3.238.36.32 | port: 53932 |
file: https://www.eyberg.net/family/tree/m01a.html
update: 2015-06-20, 22:54:05 CEST
size: 2.3K Byte